drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2019-12-30 2 312.81 PLN 0.05 %wzrost -6.26 %spadek -68.72 %spadek
2019-11-29 2 312.66 PLN -0.23 %spadek -6.31 %spadek -68.73 %spadek
2019-10-31 2 313.37 PLN 2.97 %wzrost -6.09 %spadek -68.66 %spadek
2019-09-30 2 304.34 PLN 1.33 %wzrost -8.80 %spadek -69.57 %spadek
2019-08-30 2 300.34 PLN -5.47 %spadek -10.00 %spadek -69.97 %spadek
2019-07-31 2 317.71 PLN -4.22 %spadek -4.79 %spadek -68.23 %spadek
2019-06-28 2 331.72 PLN 5.96 %wzrost -0.59 %spadek -66.83 %spadek
2019-05-31 2 313.06 PLN -5.32 %spadek -6.19 %spadek -68.69 %spadek
2019-04-30 2 330.65 PLN 0.61 %wzrost -0.91 %spadek -66.94 %spadek
2019-03-29 2 328.63 PLN -1.65 %spadek -1.52 %spadek -67.14 %spadek
2019-02-28 2 334.15 PLN -0.44 %spadek 0.13 %wzrost -66.59 %spadek
2019-01-31 2 335.64 PLN 0.58 %wzrost 0.58 %wzrost -66.44 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito