drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2016-12-30 2 253.98 PLN 5.14 %wzrost 0.65 %wzrost -74.60 %spadek
2016-11-30 2 241.56 PLN -4.01 %spadek -4.28 %spadek -75.84 %spadek
2016-10-31 2 251.65 PLN 5.59 %wzrost -0.28 %spadek -74.84 %spadek
2016-09-30 2 238.32 PLN -4.43 %spadek -5.56 %spadek -76.17 %spadek
2016-08-31 2 249.38 PLN 2.31 %wzrost -1.18 %spadek -75.06 %spadek
2016-07-29 2 243.76 PLN 1.36 %wzrost -3.40 %spadek -75.62 %spadek
2016-06-30 2 240.49 PLN -1.38 %spadek -4.70 %spadek -75.95 %spadek
2016-05-31 2 243.85 PLN -6.35 %spadek -3.37 %spadek -75.62 %spadek
2016-04-29 2 260.38 PLN 0.55 %wzrost 3.18 %wzrost -73.96 %spadek
2016-03-31 2 258.95 PLN 11.12 %wzrost 2.62 %wzrost -74.11 %spadek
2016-02-29 2 233.04 PLN 0.25 %wzrost -7.65 %spadek -76.70 %spadek
2016-01-29 2 232.46 PLN -7.88 %spadek -7.88 %spadek -76.75 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito