drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość certyfikatu 6 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości certyfikatu od początku roku 7 Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej 8
2017-12-29 2 357.93 PLN -2.41 %spadek 40.93 %wzrost -64.21 %spadek
2017-11-30 2 366.77 PLN 1.87 %wzrost 44.41 %wzrost -63.32 %spadek
2017-10-31 2 360.02 PLN -1.51 %spadek 41.75 %wzrost -64.00 %spadek
2017-09-29 2 365.55 PLN 3.23 %wzrost 43.93 %wzrost -63.45 %spadek
2017-08-31 2 354.10 PLN 2.63 %wzrost 39.42 %wzrost -64.59 %spadek
2017-07-31 2 345.04 PLN 2.54 %wzrost 35.85 %wzrost -65.50 %spadek
2017-06-30 2 336.50 PLN 0.95 %wzrost 32.49 %wzrost -66.35 %spadek
2017-05-31 2 333.32 PLN 2.20 %wzrost 31.24 %wzrost -66.67 %spadek
2017-04-28 2 326.16 PLN 5.45 %wzrost 28.42 %wzrost -67.38 %spadek
2017-03-31 2 309.31 PLN 2.95 %wzrost 21.79 %wzrost -69.07 %spadek
2017-02-28 2 300.44 PLN 8.80 %wzrost 18.29 %wzrost -69.96 %spadek
2017-01-31 2 276.15 PLN 8.73 %wzrost 8.73 %wzrost -72.39 %spadek

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (11.05.2007).
2 Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca.
3 Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
4 Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5 Wycena na dzień podziału certyfikatów.
6 Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7 Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej certyfikatów pierwszej emisji (patrz punkt 8).
8 Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w Prospekcie emisyjnym funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito